Kto to jest socjopata? Cechy charakterystyczne, postępowanie z socjopatą

sociopath

Socjopatą nazywa się osobę, u której występuje antyspołeczne zaburzenie osobowości. Szacuje się, że obejmuje ono około 2-3% społeczeństwa i częściej diagnozowane jest ono u mężczyzn niż u kobiet. Oto najważniejsze informacje dotyczące osób z osobowością socjopatyczną!

Socjopata definicja

Socjopata jest osobą, która ze względu na swoje zaburzenie osobowości łamie normy społeczne, powodując tym samym lekceważenie oraz łamanie praw innych osób.

Bardzo często takie osoby dobrze kamuflują się ze swoim zaburzeniem albo też pozwala im ono na dążenie do sukcesu. Wchodzą również łatwo w związki, dlatego socjopata w związku nie jest niczym dziwnym. Po bliższym poznaniu można jednak zauważyć, że ma się do czynienia z osobą z zaburzeniem osobowości.

Socjopata a psychopata – czym się różnią?

Bardzo często można spotkać się z myleniem ze sobą dwóch definicji, a dokładnie socjopaty oraz psychopaty. Warto pamiętać o tym, że odnoszą się one do dwóch innych osób.

Różnice widoczne są przede wszystkim w zachowaniu socjopaty oraz psychopaty. Osoby psychopatyczne działają bardziej impulsywnie, mają trudności z panowaniem nad sobą, dlatego też są one bardziej nieprzewidywalne. Natomiast socjopata jest osobą, która potrafi lepiej panować nad emocjami, dlatego też często nie można rozpoznać łatwo jego zaburzenia.

Socjopata cechy charakteru

Socjopatę wyróżniają określone cechy charakteru, dlatego też warto poznać je bliżej. Zaliczają się do nich przede wszystkim:

  • brak współczucia
  • nierozumienie potrzeb innych
  • narcyzm, egocentryzm
  • bezwzględność
  • skłonność do podejmowania ryzyka
  • uznawanie się za osobę bez wad
  • dążenie do celu bez względu na konsekwencje
  • traktowanie przedmiotowo innych osób
  • brak odpowiedzialności za czyny, przerzucanie winy na inne osoby

W przypadku osoby jak socjopata test przeznaczony do zbadania osobowości pozwala na określenie, czy rzeczywiście ma ona problem.

Jak rozpoznać socjopatę?

Socjopatę można przede wszystkim rozpoznać po jej zachowaniu w stosunku do innych osób – bliskich oraz nieznajomych.

Jak powinno się postępować z socjopatą? Generalnie zaleca się unikanie osób o takiej osobowości, a wtedy, gdy ma się z nią do czynienia, należy zapoznać się z nią bliżej, by dowiedzieć się, czego można się po niej spodziewać.

Czego boi się socjopata? Najczęściej obawia się on tego, że inna osoba może być od niego lepsza.

Warto też pamiętać o tym, że w przypadku, gdy coś nie idzie po myśl socjopaty, może on wpaść w szał, spowodować duże straty, grozić innym osobom. Przykładowo socjopata po rozstaniu może nawet obmyślić plan zemsty na partnerze albo partnerce.