Wypalenie zawodowe. Jak je rozpoznać?

wypalenie zawodowe

Praca przez wiele lat w jednym miejscu, wykonywanie ciągle tych samych obowiązków, brak odpowiedniej gratyfikacji – to wszystko może przekładać się na wypalenie zawodowe. Dzisiaj z takim problemem styka się wielu pracowników. Jak można rozpoznać, że doszło do wypalenia zawodowego?

Czym jest wypalenie zawodowe?

Pod pojęciem jak wypalenie zawodowe znajduje się doświadczenie ciągłego stresu, któremu towarzyszy zniechęcenie, wyczerpanie, pogorszone nastawienie do wykonywanej pracy. W rezultacie może prowadzić ono do zmniejszenia skuteczności pracy, satysfakcji, jaka jest z niej czerpana, a także do gorszego zadowolenia z życia.

Do wypalenia zawodowego dochodzi na wielu stanowiskach – zarówno na tych słabo, jak i lepiej płatnych. Syndrom wypalenia zawodowego może pojawić się u osoby pracującej w sklepie, banku, wykonującej działalność samodzielnie. To dolegliwość, na którą narażony jest każdy pracownik.

Według statystyk wypalenie zawodowe dotyka około 4,2 proc. pracowników – częściej kobiet niż mężczyzn. W większości przypadków zgłaszane jest ono u osób w wieku po 40. roku życia.

Wypalenie zawodowe – objawy

Zespół wypalenia zawodowego może dawać różne objawy, ale odnoszą się one ogólnie do obniżenia jakości życia na skutek wykonywania określonej pracy.

Wśród najczęściej występujących objawów wypalenia zawodowego znajdują się:

  • brak satysfakcji odczuwanej z powodu wykonywanej pacy
  • ciągłe poczucie przemęczenie, braku czasu, przepracowanie
  • obniżenie poczucia własnej wartości
  • unikanie kontaktów z przełożonymi, innymi pracownikami
  • pojawienie się wahań nastrojów, negatywnych emocji
  • poczucie bezsensu
  • cyniczna postawa
  • zaburzenia snu

Warto pamiętać o tym, że wypalenie zawodowe może być odczuwane nie tylko w sferze psychicznej. Również może ono wywoływać objawy somatyczne – fizyczne, na przykład zwiększone ryzyko nadciśnienia, choroby wieńcowej, otyłości, cukrzycy.

Wypalenie zawodowe – co dalej?

Gdy odczuwane jest wypalenie zawodowe, w takiej sytuacji pojawia się pytanie – co dalej? Tutaj dużo zależy od stanowiska zajmowanego przez pracownika.

Niekiedy może pomóc rozmowa z przełożonym i przedstawienie mu swoich uczuć i wątpliwości. Rozwiązaniem może być wtedy zmniejszenie lub zmiana obowiązków, wyższe wynagrodzenie. Gdy jednak pracownik spotyka się z niezrozumieniem swoich potrzeb, jedynym możliwym rozwiązaniem może być zwolnienie się z pracy – zrobienie sobie przerwy lub poszukanie innego zatrudnienia, które będzie mogło dać więcej satysfakcji.